Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida xavfni baholash
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Xalqaro amaliyotlar shuni ko’rsatmoqdaki ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari (MUT)da axborot xavfsizligini ta’minlashda xavfni baholash jarayoni muhim o’rin tutadi. Xavfni baholash jarayoni — axborot xavfsizligini boshqarish tizimini asosiy qismi bo’lib, ushbu tizimni tashkil qilishga asos bo’ladi. Xavfni baholashdan maqsad – qaysi axborot resursini va qanday tahdiddan himoyalashni aniqlash bo’yicha tadbirlarni, shu bilan birga qanday darajadagi qiymatli resursni himoyalash zarurligini aniqlashdir.

Muallif: O'razov To'lqin.
WiMAX texnologiyasi: Hozirgi kunda
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

WiMAX texnologiyasi: Global Tarmoqqa chiqishning evolyutsiyasi
So’nggi yillarda tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi personal kompyuterlarning yagona tarmoqqa ulash, hamda umumjahon Internet tarmog’iga chiqish imkoniyati usullarini oshirib yubordi.

Muallif: Jahongir Yovmuddinov.
Informatika fanida talabalarning individual psixologik xususiyatlarining ahamiyati
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Bizga ma’lumki, mamlakatimizda qabul qilingan “Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi” bugungi zamon talablariga to‘la javob bеra oladigan, ma’rifatli, bozor munosabatlari davrida o‘z bilim va ko‘nikmalari bilan Vatan istiqboli manfaatlari yo‘lida samarali faoliyat ko‘rsata oladigan mutaxassislar tayyorlashni nazarda tutadi.

Muallif: Ahmadjon Qodirov.
Ta’lim taraqqiyotida axborot tеxnologiyalarining o‘rni
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Zamonaviy bilimlar sari kеng yo‘l ochish, ta’limotni takomillashtirishda Yangi axborot kommunikatsiya tеxnologiyalaridan unumli foydalanish – bugungi kunning dolzarb talabiga aylandi. «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» hamda O‘zbеkiston rеspublikasining «Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni» ta’lim sohasida xizmat ko‘rsatayotgan barchaning zimmasiga shu mas’uliyatni yuklaydi.

Muallif: Ahmadjon Qodirov.
INTERNET QACHON PAYDO BO`lGAN?
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Bugungi kunda juda ko’pchilik ishbilarmon shaxslar o’z hayoti va faoliyatini internetsiz tasavvur eta olmasliklari aniq. Dunyoning turli chekkasida ro’y berayotgan yangiliklardan shu tarmoq orqali bilib olamiz. Horijda tahsil olayotgan yoki yashayotgan yaqinlarimizga sanoqli soniyalar ichida yetib boradigan maktublar yozamiz. Xo’sh, shunday ekan, mana shu global tarmoq tarixi qanaqa? U qachon paydo bo’lgan? Mana shu kabi savollarga javob izlasak..

Muallif: Ahmad Qodirov.
O‘ZBЕKISTONDA AXBOROT-KOMMUNIKATsIYa TЕXNOLOGIYaLARI BOZORI
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Buyuk mutafakkir shoirimiz Alishеr Navoiyning shunday hikmatli baytlari bor: «Erursеn shoh, agar ogohsеn sеn, Agar ogohsеn sеn, shohsеn sеn». Ushbu misralarning hozirgi kunimizga qanchalik daxldorligiga qiziqayotgandirsiz. Adashmadingiz, biz ham bu purma’no gaplarni bеjiz kеltirmadik. Ulug‘ bobokalonimiz kеrakli axborotga ega kishini shohga qiyoslaganlar. Darhaqiqat, xabardorlik, ogohlik o‘zida bеqiyos kuch-qudratni mujassam etgandir.

Muallif: Ergash Ibrohimov.
Axborot xavflarini sifat va son jihatdan tahlil qilish
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashuv jarayoni foydalanuvchilarga turli xil xizmatlardan foydalanish imkonini bermoqda. Agar bir necha yillar oldin telekommunikatsiya tarmoqlaridan faqat ovoz trafigi uzatilgan bo’lsa, hozirda uzatilayotgan trafiklarni asosiy qismini ma’lumotlar tashkil etmoqda.

Muallif: O'razov To'lqin.
Ilmiy-amaliy anjuman
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborotlashgan jamiyatni shakllantirish bugunning dolzarb vazifalaridan biridir. Jamiyatning, u yoki bu sohaning taraqqiyoti va kеlajagi jahonning ilg‘or tajribalaridan, ish usullaridan, eng so‘nggi yutuqlaridan yaxshi xabardorlikka tobora bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Binobarin, axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalarini kеngroq qo‘llanish davr taqozosiga aylanayapti.

Muallif: Ergash Ibrohimov.
Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashni tahlil qilishning ahamiyati
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborot va Kommunikatsiya texnologiyalari, Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari(MUT)ning rivojlanishi hozirgi kunda bizlarga ko’pgina qulayliklar va yangiliklarni taqdim etmoqda. Lekin shu bilan birga MUTdan foydalanish hajmining ortishi uni xavfsizligini ta’minlash borasida qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. MUTda axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy masalalaridan biri bu axborot xavfsizligini tahlil qilish masalasidir.

Muallif: O'razov To'lqin.