Ta’lim tizimida masofali o‘qitishda bulutli texnologiyalar google bulutli xizmatlaridan foydalangan holda o‘quv jarayonini va axborot resurslarni takomillashtirish
11.05.2020
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasi tuzildi[1]. Konsepsiya doirasidagi mazmuni O‘zbekistonning milliy tiklanishdan milliy yuksalish bosqichida oliy ta’lim vazifalari, ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning normativ-huquqiy hujjatlari, ilg‘or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash, o‘quv jaroyonini tashkil etishning zamonaviy uslublari bo‘yicha so‘nggi yutuqlar, pedagogning kreativ komponentligini rivojlantirish, global Internet tarmog‘i, multimediya tizimlaridan foydalanish va masofaviy o‘qitishning zamonaviy shakllarini qo‘llash bo‘yicha tegishli bilim, ko‘nikma, malaka va kompitentsiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan[1].

Muallif: .
NGN tarmog’i ishonchlilik ko’rsatkichlarini baholash usullari
11.05.2020
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Ushbu ishda NGN tarmog’i vazifasi, tuzilishi, NGN tarmog’ida ishonchlilik ahamiyati, uning xarakteristikalari, uni ta’minlash usullari keltirilgan. Shuningdek, NGN tarmog’ida paketlarni uzatish sifat ko’rsatkichlari, asosiy parametrlar hamda aspektlar keltirilgan, NGN tarmoqlarida tarmoq elementlarining ishlash mustahkamligini ta’minlash mexanizmlari ko’rib chiqilgan.

Muallif: .