Рубрика «Sharh va fikr-mulohazalar»
Ta’lim istiqbolida axborot va ta’lim texnologiyalarining ahamiyati
26.11.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Davr ruhini ifodalab, kun sayin barcha soalar amaliyotiga jadal kirib borayotgan axborot texnologiyalarini umumta’lim maktablari ta’lim jarayoniga ham tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir. Butun jahon miqyosidagi axborot tarmog‘i har qanday sohada axborotning hajmi va tezligidan qat’iy nazar, uni istagan miqdorda qabul qilish uchun taqdim eta oladi.

Автор: .
“Yosh mobilchi” to‘garagi – talabalar iqtidorini namoyon etishda muhim imkoniyat
26.11.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar va shu maqsadda yo‘naltirilayotgan katta hajmdagi investitsiyalar mamlakatimiz ravraqi uchun muhim omil bo‘lmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aprelda qabul qilingan “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son Qarori katta ahamiyat kasb etmoqda.

Автор: .
Ta’lim-tarbiyada AKT imkoniyatlaridan foydalanishga oqilona yondashuv
09.10.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

O‘tgan asrning 60-yillarida axborot texnologiyalari sohasida ilk qa­damlar tashlanganida bu insoniyat taraqqiyotiga qanday ta’sir etishi mumkinligini hech kim tasavvur ham etmagan­di. Axborot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yoki mediatexnologiya­lar bugungi kunda hayotimizning har bir sohasidan mustahkam o‘rin egallamoqda.

Автор: .
«Aqlli uy» tizimini boshqarishda dasturiy muhitning roli
03.09.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar, Texnologiya.

Hozirgi davrda texnologiyalar rivojlanishi asosida ko’plab aholi turar-joy binolari avtomatlashtirilmoqda, ya’ni «Aqlli uylar» bunyod etilmoqda. Bugungi kunda «Aqlli uy» tizimini yaratishda havo harorati, namlik darajasi, atmosfera bosimi va yoritilganlik darajasi, uy xavfsizligini ta’minlash darajasi kabi o’rsatkichlarni nazorat qilish texnologiyalaridan keng foydalanib kelinmoqda.

Автор: .
Jahon iqtisodiyoti tarkibiy innovatsion islohotlarga yuz tutmoqda
02.09.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Hozirgi davrda innovatsion dasturiy axborot va raqamli texnologiyalar taraqqiyoti, jahon bozorida tovar va xizmatlar bilan erkin savdo qilish hamda onlayn-savdoning kenga­yishi, shuningdek, xom-ashyo va tovar bozorlarining moliyaviy bozorlarga aylanishi, investitsiyaning erkin harakatlanishi, global chuqur mehnat taqsimoti va ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi jahon iqtisodiyotining barqaror o‘sishini ta’minlamoqda, mehnat unumdorligini oshirmoqda, innovatsion raqobat muhitini kuchaytir­moqda, eng muhimi jahon aholisi daromadlarining keskin o‘sishi­ga asosiy omil bo‘lmoqda.

Автор: .
OCDMA asosida paketli ma’lumotlarni uzatishning texnologik yechimlari
02.07.2017
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar, Texnologiya.

Paketli kommutatsiya usuliga asoslangan Internet tarmoqlari va ularda hosil bo‘ladigan trafiklarni tugunlarda kommutatsiyalash orqali uzatish/qabul qilishni amalga oshirish — yildan-yilga telekommunikatsiya tarmoqlarida davomiy oshib borayotgan uzatish sig‘imini yanada kengaytirish bilan bog‘liq masalalar asosida tobora murakkab jarayonga aylanib bormoqda.

Автор: .