Rukn «Sharh va fikr-mulohazalar»
Zamonaviy informatika fanining rivojlanish istiqbollari
06.06.2018
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda informatika fanining rivoji va istiqbollari, bu fan oldida turgan dolzarb masalalar haqida talaba va o’quvchilarga o’z vaqtida ma’lumot yetkazish, bilim berish zamonaviy fan o’qituvchilari, ilmiy izlanuvchi olimlarning muhim vazifalaridir. Sababi fan shunchalik shiddat bilan rivojlanmoqdaki, agar bu bilimlar bugun talabalarga yetkazilmasa, ertaga eskirgan ma’lumotga aylanib qolishi hech gap emas. Shunday muhim vazifalarni amalga oshirishda ta’lim muassasalarida o’tkaziladigan ilmiy-amaliy anjumanlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muallif: .
Raqamli diplomatiya: diplomatik faoliyatni turli jihatlarini aks ettirgan Internet resurslar
06.06.2018
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Ma’lumki, hozirgi davrda jahonning qator mamlakatlarida raqamli diplomatiya imkoniyatlaridan faol foydalanil­moqda. Raqamli diplomatiya klassik diplomatiyaning o‘rnini bosa olmasligi haqida ko‘p bor ta’kidlanadi, biroq undan mohirona foydalanilganda bu zamonaviy qulay imkoniyat xalqaro aloqalar va tashqi siyosat sohasida davlatlar munosabatini yanada kuchaytirishi mumkin.

Muallif: .
Ijtimoiy tarmoqlarning o’smirlar ruhiyatiga ta’siri
05.06.2018
Rukn: Internet, Sharh va fikr-mulohazalar.

O’smirlik yoshi inson shaxsiy shakllanishnng eng faol davri bo’lib hisoblanadi. Bu davrda o’smirlarning hayotni anglash va unda o’z o’rnini topishga intilish kuchli bo’ladi. Qiziquvchanligi ortib, kundalik hayotda doim yangiliklar ochish hamda o’ziga o’xshash qarashlarga ega bo’lgan yangi do’stlar orttirish, o’zligini namoyon etish istagi kuchayadi.

Muallif: .
Tarixiy materiallarni yoritishda elektron saytlardan foydalanish afzalliklari
05.06.2018
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyotining barcha sohalarida AKT’dan keng foydalanish butun jahonda global jarayon bo’lib, zamonaviy texnologiyalar axborotlarni qayta ishlash va keng tahlil qilinishida muhim ahamiyatga molik ekanligining guvohi bo’lmoqdamiz. Xususan, bugungi kunda mamlakatimizda alohida e’tibor qaratilayotgan paralimpiya harakati tarixini o’rganish va axborotlarni yoritishda ham tarmoq elektron saytlaridan foydalanish o’z samarasini ko’rsatmoqda.

Muallif: .
Oliy ta’lim reyting tizimida AKTdan foydalanishning ahamiyati
05.06.2018
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Zamonaviy jamiyatda oliy ta’lim muassasasining bitiruvchisi murakkab ishlab chiqarish muhitiga tez va muvaffaqiyatli moslashishni bilishi, turli xil muammoli vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qila olishi zarur. Oliy ta’limning asosiy vazifalaridan biri – bu boy dunyoqarashga ega va innovatsion faoliyatda ishtirok eta oladigan bilimli, malakali va mas’uliyatli shaxsni shakllantirishdan iborat.

Muallif: .
Axborotlashgan iqtisodiyotda marketing
05.06.2018
Rukn: Internet, Sharh va fikr-mulohazalar.

Xizmatlar bozoridagi raqobat muhiti jadal kechayotgan bugungi kunda iqtisodiyotning turli sohalariga samarali marketing faoliyatini joriy etish va axborot tizimlariga asoslanib marketingning zamonaviy ko’rinishlaridan foydalanish xizmatlar sohasini samarali boshqarishning zamonaviy usullaridan biri bo’lib hisoblanadi.

Muallif: .