Рубрика «Sharh va fikr-mulohazalar»
Ijtimoiy tarmoqlarning o’smirlar ruhiyatiga ta’siri
05.06.2018
Рубрика: Internet, Sharh va fikr-mulohazalar.

O’smirlik yoshi inson shaxsiy shakllanishnng eng faol davri bo’lib hisoblanadi. Bu davrda o’smirlarning hayotni anglash va unda o’z o’rnini topishga intilish kuchli bo’ladi. Qiziquvchanligi ortib, kundalik hayotda doim yangiliklar ochish hamda o’ziga o’xshash qarashlarga ega bo’lgan yangi do’stlar orttirish, o’zligini namoyon etish istagi kuchayadi.

Автор: .
Tarixiy materiallarni yoritishda elektron saytlardan foydalanish afzalliklari
05.06.2018
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyotining barcha sohalarida AKT’dan keng foydalanish butun jahonda global jarayon bo’lib, zamonaviy texnologiyalar axborotlarni qayta ishlash va keng tahlil qilinishida muhim ahamiyatga molik ekanligining guvohi bo’lmoqdamiz. Xususan, bugungi kunda mamlakatimizda alohida e’tibor qaratilayotgan paralimpiya harakati tarixini o’rganish va axborotlarni yoritishda ham tarmoq elektron saytlaridan foydalanish o’z samarasini ko’rsatmoqda.

Автор: .
Oliy ta’lim reyting tizimida AKTdan foydalanishning ahamiyati
05.06.2018
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Zamonaviy jamiyatda oliy ta’lim muassasasining bitiruvchisi murakkab ishlab chiqarish muhitiga tez va muvaffaqiyatli moslashishni bilishi, turli xil muammoli vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qila olishi zarur. Oliy ta’limning asosiy vazifalaridan biri – bu boy dunyoqarashga ega va innovatsion faoliyatda ishtirok eta oladigan bilimli, malakali va mas’uliyatli shaxsni shakllantirishdan iborat.

Автор: .
Axborotlashgan iqtisodiyotda marketing
05.06.2018
Рубрика: Internet, Sharh va fikr-mulohazalar.

Xizmatlar bozoridagi raqobat muhiti jadal kechayotgan bugungi kunda iqtisodiyotning turli sohalariga samarali marketing faoliyatini joriy etish va axborot tizimlariga asoslanib marketingning zamonaviy ko’rinishlaridan foydalanish xizmatlar sohasini samarali boshqarishning zamonaviy usullaridan biri bo’lib hisoblanadi.

Автор: .
O’zbekiston OTM ta’lim yo’nalishlari va mutaxasisiliklari klassifikatori asosida axborot qidiruv modulini yaratish
05.06.2018
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Ta’lim tizimiga oid muhim davlat hujjatlari talablarini bajarish yuzasidan va oliy ma’lumotli yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta’limning uzluksizligini ta’minlash, jahon ta’lim tizimiga muvofiqlashish, shuningdek, oliy ta’limning o’quv-metodik va normativ-huquqiy bazasini takomillashtirish maqsadida, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2001-yil 16-avgustda “Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 343-son qaroriga asosida Oliy ta’lim yo’nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori ishlab chiqilib tasdiqlangan.

Автор: .
Shuhrat To‘xtaboyev: Elektron tijorat yanada rivojlanadi
18.05.2018
Рубрика: Sharh va fikr-mulohazalar.

Mamlakatni rivojlantirishning birdan-bir manbai – iqtisodiyot tarmoqlarida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish. Bugungi kunda, mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoit biznesni rivojlantirishga ulkan hissa qo‘shmoqda. Bu jarayonlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng jalb qilinishi, sohani yanada gullab- yashnashiga zamin yaratib, turli burokratik to‘siqlar, ayniqsa, korrupsiyaning oldini olishga xizmat qilmoqda.

Автор: .