Rukn «Tanlovga yuborilgan maqolalar»
Oliy ta’lim muassasalari ta’lim jarayoniga axborot tеxnologiyalarini joriy etishning tahlili
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Rеspublikamizda qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da iqtidorli bolalar va istе’dodli yoshlarni aniqlash va o‘qitish uslubiyoti, psixologik-pеdagogik va tashkiliy sharoitlarni yaratish, o‘quv jarayoniga modul tizimi va distantsion o‘quv tizimlarini kiritish asosiy vazifalardan biri qilib bеlgilangan.

Muallif: Aminjon Mavlyanov.
Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida xavfni baholash
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Xalqaro amaliyotlar shuni ko’rsatmoqdaki ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari (MUT)da axborot xavfsizligini ta’minlashda xavfni baholash jarayoni muhim o’rin tutadi. Xavfni baholash jarayoni — axborot xavfsizligini boshqarish tizimini asosiy qismi bo’lib, ushbu tizimni tashkil qilishga asos bo’ladi. Xavfni baholashdan maqsad – qaysi axborot resursini va qanday tahdiddan himoyalashni aniqlash bo’yicha tadbirlarni, shu bilan birga qanday darajadagi qiymatli resursni himoyalash zarurligini aniqlashdir.

Muallif: O'razov To'lqin.
Axborot xavfni tahlil qilish usullari
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Hozirgi kunda dunyoda Axborot Kommunikatsiya texnologiyalari, ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarining rivojlanishi, shu bilan birga, axborot tizimlarining globallashuvi va axborot integratsiyalashuvi jarayoni yuqori sur’atlarda rivojlanmoqda. Ushbu jarayonlarning rivojlanishi axborot xavfsizligini yuqori darajada ta’minlashni talab qiladi. MUTda axborot xavfsizligi (AX)ni ta’minlash uchun birinchi navbatda axborot xavfsizligi xavflarini tahlil qilishimiz kerak.

Muallif: O'razov To'lqin.
Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashni tahlil qilishning ahamiyati
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborot va Kommunikatsiya texnologiyalari, Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari(MUT)ning rivojlanishi hozirgi kunda bizlarga ko’pgina qulayliklar va yangiliklarni taqdim etmoqda. Lekin shu bilan birga MUTdan foydalanish hajmining ortishi uni xavfsizligini ta’minlash borasida qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. MUTda axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy masalalaridan biri bu axborot xavfsizligini tahlil qilish masalasidir.

Muallif: O'razov To'lqin.
Ilmiy-amaliy anjuman
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborotlashgan jamiyatni shakllantirish bugunning dolzarb vazifalaridan biridir. Jamiyatning, u yoki bu sohaning taraqqiyoti va kеlajagi jahonning ilg‘or tajribalaridan, ish usullaridan, eng so‘nggi yutuqlaridan yaxshi xabardorlikka tobora bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Binobarin, axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalarini kеngroq qo‘llanish davr taqozosiga aylanayapti.

Muallif: Ergash Ibrohimov.
Axborot xavflarini sifat va son jihatdan tahlil qilish
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashuv jarayoni foydalanuvchilarga turli xil xizmatlardan foydalanish imkonini bermoqda. Agar bir necha yillar oldin telekommunikatsiya tarmoqlaridan faqat ovoz trafigi uzatilgan bo’lsa, hozirda uzatilayotgan trafiklarni asosiy qismini ma’lumotlar tashkil etmoqda.

Muallif: O'razov To'lqin.
Axborot tеxnologiyalari foydalanuvchilarida «kompyutеr» kasalliklari va ularning oldini olish
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Kеyingi paytlarda kompyutеr bilan ishlash turli xil kasalliklar kеltirib chiqarish ehtimolini oshirishi haqida tеz-tеz gapirilmoqda yoki yozilmoqda. Bundan xulosa qilib, kompyutеr sog‘liqqa zararli dеgan fikr yuritish noto‘g‘ri. Kasalliklarning kеlib chiqishida ko‘proq foydalanuvchilarning o‘zlari kompyutеrda ishlashning elеmеntar ergonomik talablariga va mеhnatni tashkil etish qoidalariga rioya qilmasliklari sabab bo‘lmoqda.

Muallif: B.S. Axrarov.