Rukn «Tanlovga yuborilgan maqolalar»
HIMOYALANGAN E-HUJJAT TIZIMI
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Uni joriy etish xorij tizimlaridan besh baravar arzon
Respublikamizda aloqa sohasini rivojlantirish, aholiga axborot xizmati ko‘rsatish sifatini oshirish, axborot xavfsizligini ta’minlashda aloqa va axborotlashtirish sohasi mutaxassislari tomonidan yaratilayotgan ixtiro hamda ratsionalizatorlik takliflarining o‘rni beqiyos.

Muallif: Muborak Mirkamolova.
WiMAX texnologiyasi: Hozirgi kunda
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

WiMAX texnologiyasi: Global Tarmoqqa chiqishning evolyutsiyasi
So’nggi yillarda tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi personal kompyuterlarning yagona tarmoqqa ulash, hamda umumjahon Internet tarmog’iga chiqish imkoniyati usullarini oshirib yubordi.

Muallif: Jahongir Yovmuddinov.
Oliy ta’lim muassasalari ta’lim jarayoniga axborot tеxnologiyalarini joriy etishning tahlili
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Rеspublikamizda qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da iqtidorli bolalar va istе’dodli yoshlarni aniqlash va o‘qitish uslubiyoti, psixologik-pеdagogik va tashkiliy sharoitlarni yaratish, o‘quv jarayoniga modul tizimi va distantsion o‘quv tizimlarini kiritish asosiy vazifalardan biri qilib bеlgilangan.

Muallif: Aminjon Mavlyanov.
Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida xavfni baholash
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Xalqaro amaliyotlar shuni ko’rsatmoqdaki ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari (MUT)da axborot xavfsizligini ta’minlashda xavfni baholash jarayoni muhim o’rin tutadi. Xavfni baholash jarayoni — axborot xavfsizligini boshqarish tizimini asosiy qismi bo’lib, ushbu tizimni tashkil qilishga asos bo’ladi. Xavfni baholashdan maqsad – qaysi axborot resursini va qanday tahdiddan himoyalashni aniqlash bo’yicha tadbirlarni, shu bilan birga qanday darajadagi qiymatli resursni himoyalash zarurligini aniqlashdir.

Muallif: O'razov To'lqin.
Axborot xavfni tahlil qilish usullari
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Hozirgi kunda dunyoda Axborot Kommunikatsiya texnologiyalari, ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarining rivojlanishi, shu bilan birga, axborot tizimlarining globallashuvi va axborot integratsiyalashuvi jarayoni yuqori sur’atlarda rivojlanmoqda. Ushbu jarayonlarning rivojlanishi axborot xavfsizligini yuqori darajada ta’minlashni talab qiladi. MUTda axborot xavfsizligi (AX)ni ta’minlash uchun birinchi navbatda axborot xavfsizligi xavflarini tahlil qilishimiz kerak.

Muallif: O'razov To'lqin.
Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashni tahlil qilishning ahamiyati
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborot va Kommunikatsiya texnologiyalari, Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari(MUT)ning rivojlanishi hozirgi kunda bizlarga ko’pgina qulayliklar va yangiliklarni taqdim etmoqda. Lekin shu bilan birga MUTdan foydalanish hajmining ortishi uni xavfsizligini ta’minlash borasida qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. MUTda axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy masalalaridan biri bu axborot xavfsizligini tahlil qilish masalasidir.

Muallif: O'razov To'lqin.
Ilmiy-amaliy anjuman
10.05.2008
Rukn: Tanlovga yuborilgan maqolalar.

Axborotlashgan jamiyatni shakllantirish bugunning dolzarb vazifalaridan biridir. Jamiyatning, u yoki bu sohaning taraqqiyoti va kеlajagi jahonning ilg‘or tajribalaridan, ish usullaridan, eng so‘nggi yutuqlaridan yaxshi xabardorlikka tobora bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Binobarin, axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalarini kеngroq qo‘llanish davr taqozosiga aylanayapti.

Muallif: Ergash Ibrohimov.