ARM xodimlari bilimini axborot texnologiyalarini tatbiq qilish sharoitida baholash
26.03.2017
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2011-yil 23-fev­ral­dagi «2011–2015 yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiya­lari negi­zida axborot-kutubxona va axborot-resurs xizmatlari ko‘rsatishni sifat jihatidan rivojlantirishni davom ettirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1487-son Qarori ijrosini ta’minlash maqsadida, Respublikamizning axborot-kutubxona muassasalarida avtomat­lashtirilgan axborot-kutubxona tizimlari (AAKT) joriy qilinmoqda.

Muallif: H. Islomova.
Axborotlashgan jamiyatda sifatli sotsiologik tadqiqot usullaridan foydalanishning zaruriyati
26.03.2017
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Zamonaviy yoshlarning sotsial muhit shart-sharoitlariga ijtimoiylashuvidagi xususiyatlar transformatsiyalashgan jamiyat va uning oqibatida vujudga kelgan subyektiv vaziyatlarga bog‘liq bo‘lib qoladi. Bu jarayonda yoshlarning o‘z oldilariga qo‘ygan vazifalar, shart-sharoitga moslashuv va istiqboldagi erishilishi ko‘zlangan maqsadlar sotsiologik nuqtai nazardan, ilmiy tahlil va bashorat qilinishi lozim.

Muallif: .
AKT chet tilini samarali o‘rganishda muvaffaqiyat omili
26.03.2017
Rukn: Aloqa va telekommunikatsiyalar.

Chet tillarini samarali o‘rganish, yangi lig‘at boyligini yanada osonroq o‘zlashtirish masalasi ko‘pgina olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo‘lsada, doim dolzarb masala bo‘lib hisoblanadi. Bugungi jahon glaballashuvi davrida zamon talabi bilan mazkur masalaga bunday yondashilishi albatta tabiiy holdir. Ko‘pincha chet tilini o‘rganishda bilingval ta’limni tashkil etilishi bir necha chet tillarini chuqurlashtirib o‘rganishga imkon beradi.

Muallif: .
Multimedia tizimining axborot-funksional modelini qurish usullari
26.03.2017
Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar.

Multimedia tizimlarida axborot resurslarini qayta ishlash metodlarining rivojlanish tendensiyalari o‘rganilib, unda mustaqil izlanishni talab etadigan va oqimiy jarayonlarni metodologik boshqarish tamoyillarini hosil qilishning muhim elementi sifatida, o‘z ichiga qamrab oladigan multimedia faoliyatida oqimiy jarayonlarni boshqarish ilmiy muammo ekanligi aniqlangan.

Muallif: .